CZARNOWIEJSKIE BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI


CZARNOWIEJSKIE BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMISzanowni Państwo,

Nasza firma „Czarnowiejskie Biuro Obrotu Nieruchomościami” działa na rynku nieruchomości od roku 1995 roku, posiada licencję UMiRM nr 1225, jest ubezpieczona w STU ERGO HESTIA, nr polisy 68/901006510593.
Należymy do Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.


Naszą pracę wykonaujemy w oparciu o następujące ustawy i przepisy:
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r,
 • Standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • Kodeks etyki zawodowej.

Nasza działalność obejmuje także pośrednictwo finansowe w zakresie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych i gotówkowych. Realizujemy to poprzez współpracę jako partner kredytowy z kilkunastoma największymi bankami. Wszystkie formalności związane z pozyskaniem kredytu lub pożyczki załatwiamy w siedzibie biura bądź w domu klienta. Mamy możliwość indywidualnego dostosowania kredytu dla potrzeb i możliwości klienta.

Oferta naszej działalności obejmuje
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa),
 • Obsługa nieruchomości na zlecenie,
 • Obsługa nieruchomości na własny rachunek,
 • Zarządzanie nieruchomościami,
 • Wyceny nieruchomości i ruchomości, w tym firm (wykonywanie operatów szacunkowych),
 • Usługi geodezyjne (mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych, mapy ewidencyjne dla celów prawnych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie znaków granicznych i granic, obsługa geodezyjna budów, realizacja inwestycji),
 • Obsługa prawna (postępowania spadkowe, kuratorstwo na nieznanych z miejsca pobytu właścicieli lub spadkobierców właścicieli, projekty umów, wykonywanie pism procesowych),
 • Ubezpieczenia (nieruchomości, osób fizycznych, emerytalno-rentowe, ubezpieczenia kredytów),
 • Pośrednictwo finansowe (pośrednictwo w obrocie lub obrót wierzytelnościami),
 • Pośrednictwo finansowe w zakresie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, samochodowych i gotówkowych. U nas załatwisz wszelkie formalności - od wniosku kredytowego do umowy kredytowej. Dla naszych klientów potrafimy wynegocjować
 • promocyjne warunki. Procedury uproszczone.


Ryszard Zdanowicz i Andrzej Piórecki

NIP: 677-133-48-19, Regon 357261362

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 17.00.